Gegevensbescherming

Gegevensbeveiliging is belangrijk Bedankt voor uw bezoek aan onze website. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig en streven ernaar om u niet alleen een uitgebreid online aanbod ter beschikking te stellen, maar ook het recht om zelf te bepalen wat er met uw informatie gebeurt. Als juridische grondslag dienen met name de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wet op de telemedia (TMG).

Wanneer verzamelen, verwerken en gebruiken we uw persoonlijke informatie?

Elke keer dat een gebruiker toegang verkrijgt tot een van onze pagina's en elke keer dat een bestand geopend wordt, worden door ons en soms door derden toegangsgegevens opgeslagen via dit proces, in de vorm van logboekbestanden. Elk record bestaat uit: de website vanwaar u onze pagina oproept; het IP-adres; de toegangsdatum en -tijd; de aanvraag van de klant; de http-antwoordcode; het overgedragen aantal gegevens; de informatie over de door u gebruikte browser en het door u gebruikte besturingssysteem. Er word bijvoorbeeld gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). De met zogenaamde "Cookies" gegenereerde informatie wordt doorgaans overgedragen aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, vooraf afgekort. In uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en wordt het daar ingekort. Op deze website is IP-anonymisering actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan de exploitant van de website te leveren. Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid tot de invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (zoals e-mailadressen, namen, adressen) bestaat, is de gebruiker verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van deze gegevens. Deze beschikbaarstelling gebeurt op vrijwillige basis. De hierbij overgedragen persoonlijke gegevens gebruiken we slechts voor één doel, en wel het doel waarvoor ze aan ons zijn toevertrouwd. Om uw vragen en bestellingen te verwerken en om ervoor te zorgen dat u van onze diensten gebruik kunt maken, schakelen wij soms onderaannemers in, waaraan de vereiste gegevens alleen worden overgedragen voor de verwerking van deze order en alleen voor dit doeleinde. Verder zijn de dienstverleners contractueel verplicht om aan dit gegevensbeschermingsbeleid te voldoen.

Wat doen we met uw informatie?

We verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens die u vrijwillig op onze website hebt ingevoerd om klantrelaties te onderhouden, voor onze reclame en voor de orderverwerking. De daarvoor vereiste gegevens worden indien nodig doorgestuurd naar de dienstverlener. We zullen uw gegevens echter noch aan derden verkopen, noch op de markt brengen.

Welke mogelijkheden heb ik om te voorkomen dat gegevens bewaard worden?

U hebt het recht om op aanvraag gratis informatie te krijgen over welke persoonsgegevens opgeslagen worden. Verder hebt u volgens de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) het recht om te protesteren tegen het gebruik en/of de overdracht van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Bovendien hebt u volgens de wettelijke bepalingen het recht op de correctie, blokkering en verwijdering van deze persoonsgegevens. Neem in deze gevallen schriftelijk of via e-mail contact op met onze hieronder vermelde toezichthouder voor gegevensbescherming.

Wat zijn cookies en hoe worden cookies verwerkt?

Om uw bezoek aan onze website zo prettig mogelijk te laten verlopen, gebruiken we cookies voor de weergave van ons assortiment. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser. Natuurlijk kunt u uw browser zo instellen, dat er geen cookies op de harde schijf worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies weer worden gewist. In Internet Explorer 9 doet u dat als volgt: > Selecteer in het menu "Extra" de opdracht "Internetopties". > Klik op het tabblad "Privacy". > Schuif de schakelaar aan de linkerkant van het dialoogvenster helemaal naar boven ("Alle cookies blokkeren"). > Klik op "OK" om de instelling te bevestigen. In Firefox 45.0 doet u dit als volgt: > Kies in het menu "Extra" op het punt "Instellingen". > Bij "Privacy" kiest u in de keuzelijst naast "Firefox zal": de optie "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis". > Verwijder het vinkje bij "Cookies van websites accepteren". > Bevestig met "OK" uw instellingen. Als u een andere internetbrowser gebruikt, raadpleeg dan de Help van de browser of de softwareproducent over het blokkeren en/of verwijderen van cookies. Koppelingen naar andere websites Ons online aanbod bevat koppelingen naar andere websites. De hier opgenomen aanwijzingen voor gegevensbescherming gelden alleen voor onze website. We adviseren u om de bepalingen voor gegevensbescherming van de gekoppelde websites in acht te nemen. Lidl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor externe content die via koppelingen beschikbaar wordt gesteld en als zodanig wordt aangeduid en we onderschrijven de daar aangeboden content niet. Voor illegale, foutieve of onvolledige content alsook voor schade die ontstaat door het gebruik of het niet-gebruiken van de informatie op de gekoppelde website, zijn alleen de aanbieders van desbetreffende website aansprakelijk. De redactie is alleen verantwoordelijk voor aanwijzingen op externe websites als zij daarvan op de hoogte is, dat wil zeggen zich bewust is van eventuele onwettige of strafbare inhoud, en het technisch mogelijk is en redelijkerwijze van de redactie kan worden verwacht, dat zij in staat is om het gebruik van dergelijke aanwijzingen te verhinderen.

Hebt u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens, richt u dan tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming. Toezichthouder voor gegevensbescherming Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm E-mail: datenschutz(at)lidl.com