Wettelijke contactgegevens

Adres:

Lidl Belgium GmbH & Co. KG
Guldensporenpark 90, blok J
9820 Merelbeke

BTW BE 0451.881.923
RPM Gent

 

Externe links:

Voor zover deze website externe links (hyperlinks) bevat naar websites van derden, vallen deze gelinkte websites onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de respectieve exploitant. Alvorens alle links te plaatsen, heeft Lidl de inhoud van de externe doelpagina's gecontroleerd op eventuele wettelijke overtredingen. Lidl heeft echter geen invloed op de inhoud van de doelpagina's, zodat Lidl de inhoud van de gelinkte pagina's uitdrukkelijk niet als haar eigen inhoud overneemt.

Lidl controleert de gelinkte pagina's met regelmatige tussenpozen. Indien Lidl kennis krijgt van een overtreding van de wet op een gelinkte pagina, zal deze link onmiddellijk worden verwijderd. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud, alsmede voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie op de gelinkte pagina's, is uitsluitend de aanbieder van de gelinkte pagina's aansprakelijk.